Archiwum
Szybki kontakt
Tel. 538 327 271
E-mail:sekretariat@muzycznazlotow.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00
BIP

Bez_tytułu_1

PLAN C4 nowy2


Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów na uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

01.09.2022 godz.13:00

Miejsce: Muszla Koncertowa w Parku Miejskim


Nabór-2022-2023


dzien otwarty


Komunikat nr 1/2022

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022, poz.186) w dniach 31 stvcznia – 27 Iutego zajęcia w szkole będą odbywały się zdalnie za pośrednictwem platformy TEAMS zgodnie z obowiązującym planem zajęć.


Życzenia


Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie z przykrością informuje, że w związku z sytuacją epidemiologiczną dzisiejszy koncert i pasowanie na ucznia zostają odwołane.

Zajęcia odbywają się wg planu.


pasowanie


c6ok2c4ok2


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Uroczysta inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022 odbędzie się dn. 1 września o godz. 13 w muszli koncertowej przy al. Piasta.


 

Zgodnie z harmonogramem powrotu uczniów do szkół, zajęcia w Szkole Muzycznej I stopnia w Złotowie od 31 maja odbywać się będą stacjonarnie.


 

szkoła muzyczna i stopnia w złotowie (1)-1


 

komunikat nr 4-1


 

 

 

 

Życzenia Wielkanocne


 

Komunikat nr 3 2021-1


 

komunikat (1)-1


Komunikat-1


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 13 stycznia 2021 roku
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie
uprzejmie informuje,
że do 31 stycznia 2021 roku przedłużone zostało
zawieszenie zajęć stacjonarnych.
Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą prowadzone zdalnie, według dotychczasowego planu zajęć.

logo_mobireg

Link do e-dziennika:

https://mobireg.pl/psm-zlotow/index.php?action=login


regulamin2


Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy,

że od dnia 26.10.2020 do dnia 29.11.2020 roku

wszystkie zajęcia będą prowadzone

zdalnie wg dotychczasowego planu zajęć.


Bez tytułu2

[ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych – zmiana rozporządzenia


Regulamin funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie od 19 października 2020


 

c6c4

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!!!

Od 1 września 2020 uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie rozpoczną edukację w formie stacjonarnej z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2020/2021 odbędzie się tylko dla klas I o godz. 13:00 w sali nr 4.

Z uczniami klas wyższych kontaktować się będą nauczyciele przedmiotu głównego.

_______________________________________

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie

Z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie zasad organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Na podstawie:

 1. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.493)

§1 Za organizację realizacji zadań Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania odpowiada dyrektor szkoły.

 1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w Szkole Muzycznej I stopnia w Złotowie.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, nauka będzie realizowana na odległość,

 2. Podstawowe kanały komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami to: poczta elektroniczna, strona internetowa szkoły, połączenia telefoniczne, darmowe komunikatory internetowe wykorzystujące połączenia głosowe i połączenia głosowo- wizyjne. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu zgłasza ten fakt do nauczyciela instrumentu głównego,

 3. Poprzez w/w kanały komunikacji nauczyciele wysyłają materiały dydaktyczne, ćwiczenia, wskazówki do samodzielnej pracy, adresy stron www do filmów, materiałów interaktywnych w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej,

 1. Dyrektor koordynuje pracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami/opiekunami prawnymi.

Każdy uczeń lub rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.

Wszystkie problemy powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły.

 1. Zajęcia dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów będą odbywały się w tych dniach, które obowiązywały przed nauczaniem zdalnym.

 2. Dyrektor wraz z nauczycielami dba o:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,

 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

 4. łączenie przemienne kształcenia z użycie monitorów ekranowych i bez ich użycia.

 1. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:

 1. Uczniowie pracują samodzielnie w domu, zgodnie ze wskazówkami nauczycieli,

 2. W przypadku trudności w wykonaniu zadania, utworu itp. uczeń kontaktuje się z nauczycielem,

 3. Zrealizowane zadanie, część lub całość zadanego utworu uczniowie/rodzice przesyłają do nauczyciela w sposób, który został ustalony z rodzicami (za ich zgodą może to być zdjęcie, film),

 4. Nauczyciele na bieżąco przekazują uczniowi lub rodzicom informację zwrotną o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

6. Dyrektor ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.

7. Nauczyciele zobowiązani są do wypełniania kart pracy (załącznik nr. 1 do zarządzenia) i przekazania ich na koniec każdego tygodnia na adres mailowy szkoły.

8. Dyrektor wraz z nauczycielami ustala potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programu nauczania.

§2

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

 Szanowni Rodzice/Opiekunowie i Uczniowie

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

W związku z powyższym budynek Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie zostaje zamknięty od dnia 18.03. do 25.03.2020r.

Wszystkie sprawy i korespondencje należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy:

muzasekret@poczta.onet.pl

Nauczyciele będą przekazywać informacje swoim uczniom i rodzicom przy użyciu dostępnych narzędzi elektronicznych.

Proszę o śledzenie komunikatów na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.

Marek Kokowski

dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie

https://cea-art.pl/materialy-do-nauczania-online/

ES0dUi_WkAAVCZr-750x430

Witamy na stronie Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie

Nasza szkoła jest szkołą publiczną, której organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka w naszej szkole jest bezpłatna.

Jeśli chcecie nauczyć się grać na ulubionym instrumencie, rozwijać swoje zdolności muzyczne, zdobywać wiedzę ogólnomuzyczną zapraszamy do nas.

Zapewniamy Wam nauczanie w przyjaznej atmosferze i wspólne czerpanie radości z muzykowania, profesjonalną kadrę, bogato wyposażone i piękne sale lekcyjne oraz możliwość wypożyczenia instrumentu muzycznego do nauki w szkole.

Ukończenie naszej szkoły stwarza Wam możliwość dalszego kształcenia w szkołach muzycznych II stopnia.

 

 

Sprawdź aktualności

aktu2Serdecznie zapraszamy do śledzenia wydarzeń w naszej szkole. Czytaj więcej

Plan zajęć

plan2Sprawdź aktualny plan zajęć naszej szkoły. Czytaj więcej

Oferta edukacyjna

ofertaZapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą naszej szkoły. Czytaj więcej

Historia szkoły

Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie powstała w 1972 roku. Czytaj więcej