Archiwum
Szybki kontakt
Tel. 538 327 271
E-mail:sekretariat@muzycznazlotow.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00
BIP

Historia Szkoły Muzycznej

Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie powstała w 1972 roku. Jest kontynuatorką bogatej tradycji szkolnictwa muzycznego w Złotowie sięgającej 1947 roku. Wtedy to Pan Stefan Kamprowski wraz z Panem Leonem Szostakiem zawiązali 1 stycznia Towarzystwo Muzyczne.

1 września 1947 roku Szkoła Muzyczna – Spółdzielnia Pracy rozpoczęła pierwszy rok swojej działalności w nieistniejącym już budynku przy placu Kościuszki 6. Pod tą nazwą szkoła działała do 1 października 1949 roku, po czym przemianowano ją na Miejskie Ognisko Muzyczne, którego kierownikiem został Pan Stefan Kamprowski.

Ponowna zmiana nastąpiła 1 stycznia 1957 roku. Miejskie Ognisko Muzyczne przekształcono w Państwowe Ognisko Muzyczne. W ciągu 25 lat istnienia ognisko ukończyło 253 absolwentów.

31 sierpnia 1972 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Państwowe Ognisko Muzyczne zostało przekształcone w Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia.

Stało się to dzięki wielkiemu zaangażowaniu i staraniom Pana Stefana Kamprowskiego, propagatora i animatora życia muzycznego w Złotowie.

W 1980 roku szkołę przeniesiono do budynku przy alei Piasta 31, w którym działa do dnia dzisiejszego. Do roku 2015 szkołę ukończyło 440 absolwentów.

Szkoła jest dobrze osadzona w środowisku lokalnym i służy temu środowisku. Uczniowie i absolwenci szkoły biorą czynny udział w życiu kulturalnym Złotowa. Szkoła umożliwia dzieciom i młodzieży niewielkiej społeczności Złotowa i okolic profesjonalne, na wysokim poziomie, kształcenie muzyczne, dające najzdolniejszym możliwość kontynuacji nauki w szkołach muzycznych wyższego stopnia.