Archiwum
Szybki kontakt
Tel. 538 327 271
E-mail:sekretariat@muzycznazlotow.pl
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00
BIP

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO)

 

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowie

al. Piasta 31, 77-400 Złotów

tel: 67 263 29 92, 784-633-758, email: dyrektor@muzycznazlotow.pl, sekretariat@muzycznazlotow.pl

 

Inspektorem ochrony danych w Szkole Muzycznej I stopnia jest:

 

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1, 77-400 Złotów

Tel: 500 329 056, email: iod@muzycznazlotow.pl

Do inspektora danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu I zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem szkoły.

 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

obowiązujące przepisy prawa

zawarte umowy

udzielona przez Państwa zgoda

 

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

organy prowadzące szkołę

podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów ( np. podmioty świadczące usługi informatyczne, bhp itp. )

podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa (np. Policja, Prokuratura, Sąd, Starostwo Powiatowe itp.)

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki dziecka w szkole. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest obowiązkowe.

Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem skorzystania z niektórych świadczeń lub usług.